Inwestycje


    Czwartek 15 września 2016

    Rozpoczęcie remontu pomieszczeń  w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i w pomieszczeniach ZOSiP