Wydarzenia


  Wtorek 7 maja 2024

  Sesja inauguracyjna

  7 maja 2024 roku odbyła się sesja inauguracyjna Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim kadencji 2024 - 2029, w której uczestniczył Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar oraz wybrani Radni do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie: Pan Piotr Zięba, Pan Adam Zegar, Pani Zofia Bieszczad, Pan Rafał Bokota, Pan Janusz Misiora, Pan Robert Pieczonka, Pan Tadeusz Kopala, Pan Wojciech Jajko, Pan Krzysztof Majchrowicz, Pan Stanisław Mazur, Pan Zbigniew Gąsior, Pani Beata Wiśniewska, Pani Maria Żywot, Pan Tomasz Gątarski, Pan Wojciech Szymański.


  W charakterze gości uczestniczył nowo wybrany Starosta Powiatu Ropczycko Sędziszowskie Pan Piotr Kapusta oraz Wicestarosta Jacek Róg, a także Sołtysi i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

  Nowo wybrani Radni oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie złożyli uroczyste ślubowanie obejmując przypisane im funkcje. Na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Pana Piotra Zięba.

  Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrano Pana Wojciecha Jajko. 

  Wybrano także członków poszczególnych komisji:

  - Rewizyjnej,

  - Regulaminowo - Mandatowej,

  - Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego,

  - Rozwoju Gminy,

  - Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

  - Skarg, Wniosków i Petycji.

  Gratulujemy wyboru, życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie.