Wydarzenia


  Piątek 28 kwietnia 2023

  Spotkanie dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych Gminy Wielopole Skrzyńskie

  27 kwietnia 2023 roku Urzędzie  Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyła się konferencja, na której zaprezentowano  „Analizę rozwiązań inwestycyjnych w zakresie stworzenia systemu małej retencji na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.


  W spotkaniu udział wzięli:

  1. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Pan Krzysztof Gwizdak oraz kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą Pan Michał Bielak.

  2. Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pan Witold Darłak.

  3 Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Łukasz Dziok, p. o Kierownika Referatu Rozwoju Pani Dorota Łuszcz.

  4. Radny Rady Miejskiej w  Ropczycach Pan Arkadiusz Kutkowski.

  5. Przedstawiciele firmy InfraBIM z Krakowa, Pan Tomasz Rajpold autor opracowania.

   Na konferencji przedstawiono założenia przygotowanej Analizy, sposób realizacji i osiągnięte wyniki w wariancie jej wdrożenia.

   Uczestnicy spotkania zadali szereg pytań związanych z dokumentacją i przeprowadzili dyskusje na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz gmin położonych poniżej – głównie Ropczyc.

  Przedstawiciele Wód Polskich zadeklarowali chęć przeprowadzenia dokładniejszej analizy przedstawionego opracowania, w szczególności wpływu budowy planowanych 26 zbiorników na sytuację przeciwpowodziową w całym powiecie Ropczycko – Sędziszowskim. Uczestnicy spotkania uznali, że przedstawione rozwiązanie zabezpieczy Gminę Wielopole Skrzyńskie jest racjonalne i niewątpliwie spowoduje duże zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego dla Gminy Ropczyce.

   Efektem spotkania była wspólna deklaracja uczestników, iż działania  systemów małej retencji są konieczne. Ponadto zachęca się samorząd Gminy Ropczyce do przygotowania podobnego opracowania, które może wskazać inną drogę do zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Ropczyce niż budowa tzw.  dużych polderów w Gliniku i Broniszowie. Ponadto zbiorniki małej retencji w szczególności tzw. mokre przyczynią się także do  realizacji założeń walki z suszą, zatrzymując większa ilość wody w regionie.