Wydarzenia


  Poniedziałek 4 września 2023

  Święto Plonów w Gminie Wielopole Skrzyńskie - 2023

  3 września 2023 roku w Gliniku obyły się Dożynki Gminne. Przepiękne wieńce dożynkowe, dekoracja oraz bogaty program artystyczny sprawił, że Gminne święto plonów cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszej gminy oraz przybyłych gości.

  Święto dziękczynienia za plony rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji rolników, którą odprawiono  w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku. Na zakończenie mszy ks. Piotr Potyrała Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej poświęcił wieńce dożynkowe.

  Po zakończonym nabożeństwie barwny korowód przemaszerował na plac obok Filii Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.


  Starostami Gminnych Dożynek byli Państwo Magdalena i Leszek Chodak, którzy zgodnie z tradycją obdarowali dożynkowym chlebem gospodarza dożynek Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Pięknym gestem było również wręczenie przez Wójta Gminy chlebów wypieczonych z tegorocznego zboża w dowód wdzięczności osobom, które aktywnie wspierają rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Święto plonów to doskonała okazja do podziękowania i uhonorowania ciężkiej pracy rolników. W związku z powyższym Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wystąpił z wnioskiem o nadanie odznaczeń Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza dla 3 rolników z sołectwa Glinik. Odznaczenia otrzymali: Gawron Wojciech, Mazur Rafał oraz Paśko Rafał.

  Podczas uroczystości Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Sobolewski przekazał  nagrodę okolicznościową z Funduszu Promocji Kultury  w wysokości 15 tyś. zł na rzecz Orkiestry Dętej z Brzezin.

  Jednym z punktów wydarzenia była prezentacja grup wieńcowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.  W uroczystości udział wzięły następujące grupy wieńcowe:

  - Ochotnicza Straż Pożarna z Broniszowa,

  - Grupa Młodzieży z Broniszowa,

  - Rolnicy i Stowarzyszenie "Broniszowianki",

  - Rada Sołecka z Broniszowa,

  - Klub Seniora z Broniszowa,

  - Koło Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki” z Brzezin,

  - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich ,,Brzezinianki” z Brzezin,

  - Klub Seniora z Brzezin,

   - Ochotnicza Straż Pożarna z Brzezin,

  - Klub Seniora z Nawsia,

  - Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich ,,Nawsianki” z Nawsia,

  - Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,

  - Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet ,,Pasjonatki Tradycji”,

  - Grupa Młodzieżowa z Wielopola Skrzyńskiego,

  - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Glinik,

  -  Klub Seniora z Glinika,

  - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich ,,Gliniczanki’’ z Glinika,

  - Koło Gospodyń Wiejskich „Łysogórzanki” z Glinika Łysej Góry,

  - Róże Różańcowe z Parafii Glinik,

  - Ochotnicza Straż Pożarna z Glinika.

  Na uroczystość dożynkową oprócz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie przybyło liczne grono gości, wśród nich m.in.: Pan Zdzisław Pupa - Senator RP, Pan Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Sobolewski Poseł na Sejm RP, Pan Fryderyk Kapinos Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Wiesław Lada Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Marek Pająk Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie, a także Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, przedstawiciele samorządu gminy, sołtysi oraz mieszkańcy.

  Serdecznie dziękuję przybyłym gościom za wspólne przeżycie tej uroczystości. Pragnę również podziękować za wysiłek i zaangażowanie, jakie zostało włożone w przygotowanie Gminnych Dożynek. Zorganizowanie takiej uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego dziękuję wszystkim, którzy społecznie, w sposób bezinteresowny zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich organizatorów, a także osób, które przyczyniły się do uświetnienia tegorocznych Dożynek – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.