Inwestycje


  Czwartek 8 października 2020

  Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej w Berdechowie

  Przedmiot realizacji to rewitalizacja budynku  Szkoły Podstawowej w Berdechowie oraz jego bezpośredniego otoczenia.


  Zadanie podzielone jest na dwie części:

  Część I Prace brukarskie i budowa parkingu dla potrzeb szkoły podstawowej

  W skład prac wchodzi:

  - budowa schodów zejściowych do pomieszczenia kotłowni (schody z kostki betonowej i obrzeży, zabezpieczenie skarp ażurami, wykonanie odpływu z odwodnienia poziomego)

  - budowa parkingu przed budynkiem szkoły (wykonanie korytowania, wyznaczenie zakresu przez osadzenie krawężników drogowych, wysypanie całości i zagęszczenie kruszywem)

  Parking w przyszłości będzie wyłożony kostką betonową lub asfaltem.

   

  Cześć II Prace związane z renowacją elewacji i zagospodarowaniem terenu wokół budynku szkoły podstawowej

   

  W skład prac wchodzi:

  - montaż barierek zabezpieczających – 5 szt.

  - wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni,

  - renowacja istniejącej  od-bojówki wokół budynku szkoły,

  - uzupełnienie ubytków z płytek gresowych na cokole budynku,

  - odnowienie głównego wejścia do budynku szkoły.

   

  Termin wykonanie październik 2020r.

  Koszt realizacji całości zadania: 40 000,00 zł

  Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie - wkład własny budżetu gminy