Inwestycje


  Czwartek 27 września 2018

  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gliniku


  ETAP I INWESTYCJI

  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku jest realizowana ze środków własnych budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:

  - odnowienie elewacji części ścian budynku szkoły poprzez umycie, zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbą akrylową,

  - wykonanie nowej odbojówki z kostki brukowej,

  - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach nieużytkowych na poddaszu oraz pomieszczeniach użytkowych w piwnicy budynku

  Wartość inwestycji (Etap I) - 82 967,18 zł brutto.

   

  ETAP II INWESTYCJI

  W drugim etapie reazliacji zadania zostaną wykonane następujęce prace:

  - wymiana ogrodzenia (wzdłuż frontu budynku od drogi wojewódzkiej) - ogrodzenie panelowe wraz z bramką wejściową i bramą wjazdową przesuwną,

  - utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły - wykonany zostanie nowy chodnik z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

  Wartość inwestycji (Etap I) - 21 017,02  zł brutto.