Wydarzenia


  Wtorek 9 maja 2023

  Uroczystość podsumowująca rewitalizację Cmentarza Wojskowego w Wielopolu Skrzyńskim

  9 maja 2023 roku na I cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość podsumowująca rewitalizację Cmentarza Wojskowego upamiętniającego żołnierzy  armii austriackiej i armii rosyjskiej, poległych podczas walk, jakie miały miejsce w maju 1915 r. na obszarze Wielopolszczyzny. 


  Cmentarz Wojenny w Wielopolu Skrzyńskim przez lata był miejscem nieco zapomnianym, czas zatarł ziemne mogiły, powalił drewniane krzyże i elementy ogrodzenia. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego  przetrwała wydzielona, z czasem okrojona wojskowa kwatera porośnięta trawą. W latach dziewięćdziesiątych Pan Stanisław Lipa na prośbę ojca Romana z dostępnych lokalnie kamieni piaskowca zbudował pamiątkowy obelisk z tablicą informacyjną o miejscu i liczbie pochowanych żołnierzy.

  W 2017 roku gmina zleciła opracowanie koncepcji architektonicznej  zagospodarowania terenu, po to by w sposób trwały i estetyczny, upamiętnić miejsce poległych podczas walk wojennych na Wielopolszczyźnie.  

  Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w latach 2018 - 2021  w ramach podjętych działań zrealizowano koncepcję architektoniczną. Na tle kamiennej ściany powstał pomnik z piaskowca  wraz z tablicą pamiątkową. Dodatkowo wykonano m.in. nawierzchnię z kostki prowadzącą do pomnika głównego, zamontowano „stelle” ozdobne i ogrodzenie wyznaczające część Cmentarza Wojennego, przygotowano tekst z rysem historycznym, który zamieszczono na tablicy informacyjnej, wykonano nasadzenia.

  Wtorkowe wydarzenie rozpoczęło się od zapalenia symbolicznych zniczy przez przedstawicieli „Orląt" i powitania przybyłych gości. Wydarzenie prowadził Pan Robert Pieczonka opiekun Związku Strzeleckiego "Strzelec" i "Orląt" na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Kolejnym punktem wydarzenia była wspólna modlitwa w intencji poległych, której przewodniczył ks. Mariusz Siniak Proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim.  Następnie Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie  wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na zakończenie pierwszej części wydarzenia poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Kantorówki, gdzie Pan Szymon Pacyna z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach wygłosił wykład pt. „Cmentarz Wojenny z 1915 r.  w Wielopolu Skrzyńskim”. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się również z wystawą okolicznościową obrazów Pana Romana Lipy –  związanych z bitwą pod Wielopolem.

  W wydarzeniu udział wzięli m.in. Pani Małgorzata Guła Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pani Barbara Uliasz Inspektor Wojewódzki, Pani Aneta Rybka, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie,  Radni Rady Gminy, Dyrektorzy Szkół Podstawowych wraz z gronem pedagogicznym, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta,  a także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim w szczególności młodzież z klas ósmych opiekująca  się Cmentarzem Wojskowym, członkowie rodziny Pana Romana Lipy.

  Podsumowując należy zaznaczyć, że pamięć o przeszłości stanowi zobowiązanie dla nas wszystkich. Nie wolno nam zapominać o tym, że ziemia, po której stąpamy jest świadkiem doniosłych wydarzeń, które często zmieniały bieg dziejów. Cmentarz wojenny w Wielopolu Skrzyńskim  jest niemym świadectwem okrucieństwa tamtych czasów. To wymowne potwierdzenie, że nieuchronną konsekwencją każdego konfliktu zbrojnego są rzesze poległych żołnierzy. O tej bolesnej prawdzie przypominają nam odnawiane cmentarze wojenne.