Wydarzenia


  Poniedziałek 3 października 2022

  Uroczystość poświęcenia samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Brzeziny

  2 października 2022 roku na placu parkingowym obok kościoła parafialnego p.w Św. Mikołaja w Brzezinach odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowo pozyskanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Volvo FL. Nowy pojazd trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach końcem lipca br. natomiast w minioną niedzielę odbyło się jego uroczyste przekazanie zgodne z ceremoniałem strażackim.


  Wydarzenie zainaugurował przemarsz Orkiestry Dętej z Brzezin spod budynku remizy do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została Msza Świętą koncelebrowana w intencji druhów strażaków.

   Po zakończonej liturgii na placu przed kościołem nastąpiła oficjalna część uroczystości, która rozpoczęła się od złożenia meldunku, a następnie podniesienia flagi państwowej i odśpiewania hymnu.

  Następnie Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar powitał przybyłych gości, wśród których obecni byli m.in. Pan Zdzisław Pupa Senator RP , Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP , Pan Kazimierz Moskal Poseł na Sejm RP, Pan Paweł Ciszczoń Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego, nadbrygadier Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Bogusław Kida Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, st. bryg. Witold Wiercioch Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, bryg. Łukasz Szopa Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach, podinsp. Roman Zawiślak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach, Pan Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Pan Władysław Tabasz Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSPRP, Radni Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, a także Pani Beata Wiśniewska Sołtys wsi Brzeziny, Druhowie Strażacy z sąsiednich jednostek OSP oraz mieszkańcy.

  Pan Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu druhów OSP Brzeziny wdzięczność i serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego pozyskania.

  Zauważyć należy, że na szczególne podziękowania zasługują Posłowie na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec i Kazimierz Moskal, Pan Zdzisław Pupa Senator RP, nadbrygadier Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Adam Skiba - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Stanisław Wojnarowski – Prezes Zarządu Gminnego OSP oraz wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę cenną, dla naszej społeczności, inicjatywę.

  Kolejnym punktem uroczystości było poświecenie nowego samochodu, którego dokonali:  ks Leopold Kordas – Powiatowy Kapelan Strażaków, ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego i proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach oraz ks. Mariusz Siniak proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim - Gminny Kapelan Strażaków. 

  Następnie oficjalnie przekazano klucze i dokumenty do nowego pojazdu.

  Dalszy punkt wydarzenia stanowiły przemówienia okolicznościowe, podczas których przybyli goście pogratulowali strażakom nowego pojazdu ratowniczego, podziękowali za całokształt pracy, poświęcenie i zaangażowanie w służbę oraz życzyli zadowolenia z użytkowania nowego samochodu.

  Jestem przekonany, że tak nowoczesny pojazd będzie należycie użytkowany i poprawi skuteczność działania strażaków podczas akcji ratujących zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy, ale również osobom przebywającym na jej terenie. Druhom Strażakom z OSP w Brzezinach życzę, aby działalność w strażackich szeregach była dla nich źródłem satysfakcji z pełnienia tak odpowiedzialnej i niezbędnej funkcji społecznej a wyjazdom do akcji towarzyszyły zawsze szczęśliwe powroty. Życzę również, aby nowy samochód służył jak najlepiej podczas akcji ratowniczych i przyczyniał się do udzielania sprawnej i profesjonalnej pomocy potrzebującym - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.