Wydarzenia


  Wtorek 26 kwietnia 2022

  Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

  „Dobrze ten schował, kto schował w pamięci.”

  Dante Alighieri

   

  26 kwietnia 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie odbyło się podpisanie Aktu Erekcyjnego, czyli dokumentu rozpoczynającego w sposób uroczysty budowę nowego skrzydła budynku szkoły.


  Dokument wraz z pamiątkami naszych czasów m.in. list i fotografie pamiątkowe uczniów, monety, zdjęcie dotychczasowego budynku szkoły przed rozpoczęciem inwestycji, umieszczono w stalowej tubie. Następnie została ona wmurowana w ścianę nowo rozbudowywanego budynku, gdzie pozostanie jako trwały ślad historii zapisanej na kartach szkoły. Zgromadzone artefakty stanowić będą pamiątkę dla potomnych oraz źródło historycznych informacji z okresu rozbudowy infrastruktury szkolnej.

  To wyjątkowe  wydarzenie zgromadziło szerokie grono znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Zdzisław Pupa Senator Rzeczypospolitej Polskiej,  Dorota Znamirowska Dyrektor Biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Moskala, Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, ks. Marian Baran proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich, Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Lucjan Dziak właściciel firmy ALTERECO, a także pracownicy samorządowi, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, nauczyciele oraz uczniowie.

  Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, następnie Pani Teresa Świniuch Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie powitała wszystkich obecnych na uroczystości. Kolejno głos zabrali przybyli goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali, że realizacja inwestycji jest niezwykle ważna dla dobra uczniów i jakości ich kształcenia, a rozbudowa obiektu przyczyni się w znaczny sposób do poprawy warunków zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

  Po okolicznościowych wystąpieniach i odczytaniu treści Aktu Erekcyjnego dokonano podpisania dokumentu przez zaproszonych gości. Uczniowie zaprezentowali program słowno - muzyczny nawiązujący do realizowanej inwestycji. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli na plac budowy, gdzie ks. Marian Baran proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich dokonał poświęcenia aktu oraz placu budowy.

  Z pewnością dla całej społeczności szkolnej było to bardzo ważne wydarzenie, szczególnie w czasach gdy coraz częściej słyszy się raczej o zamykaniu niż budowie nowych obiektów oświatowych.

  Dla przypomnienia nowo powstające skrzydło budynku będzie zawierała 3 kondygnacje:

  Podpiwniczenie pod całością budynku, gdzie powstaną szatnie szkolne, pomieszczenia gospodarcze, toalety i prysznice damskie i męskie, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, kotłownia, klatka schodowa, szyb windowy ciągi komunikacyjne.

  Parter – gdzie zlokalizowana zostanie sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 12mx24m i wysokości 7,5m, 2 sale dydaktyczne, toalety, pomieszczenia biblioteki szkolnej, klatka schodowa, szyb windowy, ciągi komunikacyjne.

  Piętro – 2 sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, toalety, antresola - miejsce dla publiczności obserwującej rozgrywki na sali gimnastycznej, klatka schodowa, szyb windowy, ciągi komunikacyjne.

  Ponadto budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd na zewnątrz, odpowiednio dostosowane toalety, winda. Obiekt będzie wyposażony w system odzyskiwania wody deszczowej, instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła. Zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

  Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, całość będzie służyła jako kompleksowy budynek oświatowy o wysokim standardzie.

  Aktualnie Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 681 487 zł w ramach Rządowego Programu Sportowa Polska oraz 1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie II Etapu zadania polegającego na rozbudowie obiektu. Planowana wartość inwestycji wynosi 7 997 204,00 zł, w tym wnioskowana kwota wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to 5 839 148,00 zł.

  Mam nadzieję, że to wydarzenie stanie się symbolem pozytywnych zmian w każdej dziedzinie życia całej społeczności Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie oraz mieszkańców Broniszowa - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Poniżej krótki film z uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Broniszowie.