Inwestycje


  Wtorek 23 marca 2021

  Utworzenie ogólnodostępnego obiektu w Wielopolu Skrzyńskim służącego promocji i dystrybucji produktów i usług lokalnych – dostawa wyposażenia

  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pod nazwą:

  Utworzenie ogólnodostępnego obiektu w Wielopolu Skrzyńskim służącego promocji  i dystrybucji produktów i usług lokalnych”

   

   

   


  W ramach realizacji w/w projektu w miejscowości Wielopole Skrzyńskie urządzony został  ogólnodostępny plac przeznaczony pod potrzeby ekspozycji, dystrybucji i promocji produktów lokalnych, wytwarzanych przez miejscowych rolników, rzemieślników i  lokalnych wytwórców.

  Zamówienie ze względu na swoją charakterystykę podzielone było na dwie następujące części : Część 1 polegała na utwardzeniu palcu wyznaczonego pod realizacje tej inwestycji (plac poniżej budynku Urzędu Gminy). W ramach tych działań w grudniu 2020r. wykonano plac z kostki betonowej o powierzchni 243 m2. Koszt zadania wyniósł 45 862,27 zł brutto.

  Obecnie zrealizowano Część 2 tj. Dostawę wyposażenia placu.W ramach tej części zadania dostarczono namiot handlowo-wystawienniczy o wymiarach 6 m x 12 m. oraz 10 kompletów handlowych tj.  10 stołów i 20 ławek.

  Dostawcy:

  Namiot handlowo-wystawienniczy (6 m x 12 m) dostarczyła firma:

  Das Company Sp. z o.o.                                                                                                                                       

   32-540 Trzebinia, ul. Przemysłowa 10                                                                                                          

   Koszt dostawy: 5 544,84 zł brutto

   

  10 kompletów handlowych dostarczyła firma:

  AL MI Paulina Wojewodzic                                                                                                                              

   43-300 Bielsko Biała ul. Kochanowskiego 37/45                                                                                                

  Koszt dostawy: 4 895,40 zł brutto

   

   

  Koszt realizacji całości zadania:

   

  Część 1 Utwardzenie placu w postaci nawierzchni z kostki brukowej

  Koszt - 45 862,27 zł brutto

  (zrealizowano w grudniu 2020 roku)

   

  Część 2 Dostawa wyposażenia tj. namiotu wystawienniczo handlowego oraz 10 kompletów handlowych

  Koszt - 10 440,24 zł brutto

   

  Łącznie poniesione wydatki: 56 302,51 zł brutto

  Kwota pozyskanego dofinansowania  z PROW 2014-2020: 31 815,00 zł brutto

  Wkład własny budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie:  24 487,51 zł brutto

   

   

  spis powszechny