Inwestycje


  Piątek 1 grudnia 2023

  Wiaty Przystankowe w miejscowości Glinik


  Drodzy Mieszkańcy chcielibyśmy poinformować o dostarczeniu  i zamontowaniu trzech wiat przystankowych w miejscowości Glinik  na peronach zatok autobusowych:

  - Glinik Remiza

  - Glinik Góra (po stronie lewej)

  - Glinik Góra (po stronie prawej).

  Wiaty zostały zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Na każdej z wiat zostały zamieszczone informacje dotyczące godzin kursu Naszego Gminnego, Publicznego Transportu Zbiorowego. W przyszłości zostaną również zamieszczone informacje transportów innych przewoźników.

  Jesteśmy w posiadaniu czwartej wiaty przystankowej, która zostanie zamontowana w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – na zatoce autobusowej: „Wielopole Skrzyńskie Rzegocin” po zakończeniu zadania chodnikowego wiosną 2024 roku.

  Dzięki zamontowanym wiatom przystankowym znacznie poprawi się komfort korzystania z Publicznego Transportu Zbiorowego   w szczególności skorzystają na tym dzieci oraz młodzież na co dzień korzystająca z komunikacji w trakcji dojazdu do szkół.

   Życzymy wszystkim Mieszkańcom bezpiecznego korzystania z nowych wiat przystankowych, aby ta zakupiona infrastruktura służyła Wam w codziennym bezpiecznym dotarciu do szkół i miejsc pracy.

   

  Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 41 101,68 zł.

  Wiatę dostarczyła i zamontowała  firma BUDOTECHNIKA z Pilchowic