Wydarzenia


  Czwartek 25 maja 2023

  Wieloletni pracownicy Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie uhonorowani przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

  Praca w administracji jest szczególną służbą publiczną. Jej rola jest niezwykle ważna dla sprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa. Urząd czy instytucja powinny cieszyć się zaufaniem i dobrą opinią. Ich postrzeganie zależne jest od wykonywania obowiązków służbowych pracowników.


  25 maja 2023 roku podczas Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie była Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Krystyna Wlezień i Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Janina Drygaś odebrały odznaczenie państwowe za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Pani Skarbnik i Pani Sekretarz zostały odznaczone „Medalem Złotym za długoletnią służbę”. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Pan Marcin Zaborniak Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

  „Medal Złoty za długoletnią służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
  Należy zaznaczyć, że zarówno Pani Sekretarz, jak i Pani Skarbnik w całym okresie swojej ponad 40 letniej pracy zawodowej w Naszym Urzędzie Gminy wyróżniały się obywatelską postawą, ofiarnością i wytrwałością w realizacji inicjatyw mających wpływ na rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Serdecznie gratuluję otrzymanych odznaczeń, a także osiągnięć w pracy zawodowej, które spowodowały, że te medale zostały przyznane. Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową owocną współpracę i sumienną działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności –Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.