Aktualności


    Poniedziałek 30 maja 2022

    Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

    Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków na rok 2022, w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym.