Inwestycje


    Poniedziałek 17 października 2016

    „Wykonanie otworu poszukiwawczego Br-2 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Broniszów oraz wykonanie otworu poszukiwawczego Ws-1 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”