Inwestycje


  Czwartek 12 listopada 2020

  Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku

  Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą:

  Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku


  Przedmiot zamówienia polegał na wykonaniu prac brukarskich na parkingu przed Szkołą Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Gliniku.

  W skład prac do wykonania wchodziło:

  - przygotowanie podbudowy,

  - ułożenie kostki betonowej około 120 m2.

  - modernizacja studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się na parkingu.

   

  W październiku 2020 w w/w obiekcie zakończono prace związane z inwestycją pod nazwą  „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowe im. Św. Jan Pawła II w Gliniku – Etap II”. Zadanie do było zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  W związku z powyższym tylko na części parkingu przed budynkiem szkoły została położona nawierzchnia z kostki betonowej (wjazd, miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, dojście do pochylni).

   Aby zapewnić pełną realizacje zadania, podjęto decyzje o wykonaniu pozostałej części  parkingu ze środków własnych budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

   

   

  Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Ozga (39-107 Niedźwiada 29b)                                                                                                                   

  Koszt inwestycji: 17 982,60 zł. brutto

  Całość inwestycji została zrealizowana z budżetu własnego Gminy Wielopole Skrzyńskie