Inwestycje


    Piątek 11 września 2015

    Wykonanie rozbiórki schodów zewnętrznych i wykonanie schodów wewnątrz budynku oraz adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym nr 260 w Wielopolu Skrzyńskim (pomieszczenia nad apteką)