Inwestycje


  Środa 20 czerwca 2018

  Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg – Etap II


  Po wybudowaniu w 2015 roku drogi gminnej Brzeziny – Łęg i parkingu obok kościoła parafialnego w centrum Brzezin pozostała niezagospodarowana skarpa.

  Dla poprawy estetyki wokół parkingu w 2016r. wykonano I etap nasadzeń na zboczu na pow. ok. 1200m2 roślin i krzewów ozdobnych, które w chwili obecnej tworzą zwarty dywan roślin, tworzony przez barwne berberysy, irgi, jałowce, derenie, kosodrzewiny. 

  Jednak projektem końcowym w/w inwestycji było wykonanie nasadzeń na pozostałej części zbocza. Dlatego w 2018 roku dokonano przedłużenia nasadzeń roślin i krzewów tego samego rodzaju, dodatkowo dosadzono buki i brzozy.

  Mam nadzieję, że wykonana inwestycja spodoba się mieszkańcom Brzezin i przyczyni się do poprawy estetyki centrum miejscowości.

  Wykonawca: F.H.U.P "Zielony Gaj" 39-111 Brzeziny