Wydarzenia


  Czwartek 30 grudnia 2021

  Zakończenie projektu pn. „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”

  Szanowni Państwo, zakończyliśmy realizację projektu pn. „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego od 2.01.2020 r. do 31.12.2021 r, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacją w wysokości 919 500 zł.


  Celem zadania było umożliwienie powrotu na rynek pracy 15 rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3, w tym 14 kobietom, poprzez utworzenie 16 miejsc opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach projektu wsparciem objęto 20 osób spełniających warunki udziału w projekcie w tym 21 dzieci (bliźnięta).

  W związku z zakończeniem projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące, jednocześnie spotkanie mikołajkowe dla dzieci, które było okazją do złożenia podziękowań i gratulacji dla władz samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Personelu Żłobka i Zespołu Projektu.

  Podziękowania dla władz gminy za powołanie żłobka, okazywaną pomoc i wsparcie, na ręce Pana Marka Tęczara Wójta Gminy złożyła Pani Beta Teper Dyrektor Żłobka. Pani Dorota Łuszcz – koordynator projektu podziękowała i pogratulowała Wójtowi Gminy, Personelowi Żłobka, członkom Zespołu Projektowego, przedsiębiorcom zaangażowanym w przygotowanie bazy lokalowej, podkreślając, że „ kończymy realizację projektu, ale nie zamykamy żłobka, który dzięki rzetelnej pracy całego zespołu zyskał zaufanie lokalnej społeczności czego najlepszym dowodem jest uruchomienie w 2021 roku kolejnego oddziału”, podziękowała także wszystkim uczestnikom projektu za dobrą współpracę, życząc jednocześnie Maluchom samych dobrych wspomnień ze Żłobka.

  Z piękną inicjatywą wyszli rodzice uczestniczący w projekcie, którzy w podziękowaniu za profesjonalną opiekę nad ich dziećmi ufundowali dla żłobka prezent w formie kącika zabaw- kuchni. Pani Małgorzata Brzoza, w imieniu rodziców i dzieci objętych wsparciem, podziękowała Panu Wójtowi – za trafne decyzje i uruchomienie żłobka, Pani Dyrektor i Personelowi Żłobka - za wspaniałą opiekę nad dziećmi i Zespołowi Projektowemu – za merytoryczną realizację zadania. „Ten symboliczny gest niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za Waszą dobrą pracę i umożliwienie nam rodzicom powrót do aktywności zawodowej, korzystając z atrakcyjnej i stosunkowo taniej opieki świadczonej przez Żłobek".

  Wyrazem wdzięczności ze strony Personelu Żłobka było nadanie medalu „Honorowy przyjaciel żłobka” – Panu Markowi Tęczar Wójtowi Gminy, Pani Annie Wilusz – odpowiedzialnej za promocje Projektu oraz Pani Dorocie Łuszcz autorce i koordynatorowi Projektu.

  Pan Wójt podsumowując spotkanie podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie w powołanie pierwszego w Gminie Wielopole Skrzyńskie Żłobka, podziękował uczestnikom projektu za aktywność i zaufanie, Pani Dyrektor i Personelowi Żłobka za sumienną pracę i opiekę nad dziećmi, Zespołowi projektu na czele z Panią koordynator za profesjonalną realizację zadania.

  Wszyscy uczestnicy projektu zostali obdarowani pamiątką w formie foto książki zawierającej informacje z zrealizowanego projektu.

  Należy zaznaczyć, że w ramach zadania oprócz bezposredniego wsparcia, którym objęci zostali bezpośrednio uczestnicy projektu w budynku dotychczasowego Przedszkola Krasnala Hałabały przeprowadzono szereg prac remontowych, których celem było dostosowanie pomieszczeń do potrzeb żłobka. Wydzielono 2 sale zabaw, 2 pomieszczenia leżakowni, przewijalnię oraz dostosowano pozostałe pomieszczenia.

  Ponadto zatrudniono personel żłobka i zakupiono kompleksowe wyposażenie sal m.in. meble, wykładziny dywanowe, łóżeczka, zestawy pościeli, sprzęt AGD i RTV, magiczny dywan, sterylizatory, zamontowano monitoring. Zakupiono również zabawki, książki edukacyjne, zastawę stołową, środki czystości, pomoce dydaktyczne i wyposażenie placu zabaw. Ponadto dzieci mogły korzystać z dodatkowych zajęć logopedycznych oraz rytmicznych.