Inwestycje


  Poniedziałek 30 grudnia 2019

  Zakup pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

  Gmina Wielopole Skrzyńskie zakupiła dwa nowe pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Na realizacje zadania samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównania różnic między regionami III” obszar D.


  Pierwszy z nich to 9 – osobowy mikrobus marki Ford Transit Custom, który będzie służył do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Potrzeba zakupu dodatkowego pojazdu dla WTZ wynikała ze wzrostu liczby uczestników z 30 do 40 osób. Obecnie placówka dysponowała 22 osobowym autobusem (Mercedes Sprinter), pojazd ten częściowo zapewniał dogodny dojazd, jednak z chwilą zwiększenia liczby uczestników WTZ realizacja dowozu podpieczonych w oparciu o jeden samochód miała negatywny wpływ na systematyczne i terminowe przewozy uczestników. Zakup nowego pojazdu ma bardzo pozytywny wymiar ekonomiczny z uwagi na szereg wyjazdów uczestników na różnego rodzaju wyjazdy wspierające proces rehabilitacji zawodowej i społecznej organizowane dla mniejszych grup osób, które aktualnie będą mogły korzystać z mniejszego pojazdu. To z kolei będzie wiązało się z obniżeniem kosztów dowożenia uczestników na wskazane zajęcia.

  Jednym z celów zakupu pojazdu dla WTZ było usprawnienie funkcjonowania placówki.

  Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 139 605,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 80 % wartości kosztów kwalifikowanych.

   

  Drugi zakupiony pojazd to 18 – osobowy autobus marki FORD Transit MCA BUS M2, który zostanie przeznaczony na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z obszaru naszej gminy dowożonych do wielopolskiego przedszkola.

  Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 206 025,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.

  Zakupione pojazdy są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych, posiadają automatycznie wysuwane progi ułatwiające wsiadanie do przestrzeni pasażerskiej, miejsce dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyposażone w najazdy przystosowane pod wózek inwalidzki, klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.

  Odpowiednie wyposażenie zakupionych pojazdów zagwarantuje bezpieczny przejazd osób w szczególności niepełnosprawnych ruchowo. Stała, przyjazna pasażerom obsługa pojazdów spowoduje, że uczestnicy korzystający z przewozu poczują się pewniej i bezpieczniej, a tym samym chętniej będą korzystać z oferowanego wsparcia poszczególnych placówek.