Gospodarka Komunalna


  Środa 7 grudnia 2022

  ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON NA TERENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM


  w każdy wtorek i sobotę w godz. od 8oo _ 15oo

  przyjmowane będą zużyte opony z gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

  - których wymiar nie przekracza:  40 cm szerokości i 140 cm wysokości

   

  Opony nie odpowiadające wymiarom określonym powyżej, nie zostaną odebrane.

                 Zużyte opony będą przyjmowane do 31 stycznia 2023r.