Wydarzenia


  Środa 25 października 2023

  Zjazd Rodzin Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Rzeszowskiej

  25 października 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku został zorganizowany V „ Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Rzeszowskiej”.

   


   

  W wydarzeniu wzięło udział 19 Szkół Podstawowych z Diecezji Rzeszowskiej, były to szkoły z miejscowości : Jasionka, Godowa, Szufnarowa, Stępina, Jasło (2 szkoły), Bratkowice ( 2 szkoły), Chmielnik, Medynia Głogowska, Brzostek, Zagorzyce Górne, Konieczkowa, Sowina, Ropczyce, Niepla, Rzeszów oraz gospodarze z Glinika.

  Wydarzenie to rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe pod przewodnictwem  J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątroby.

  Po zakończonej modlitwie nastąpiło uroczyste przejście do   SP im. Świętego Jana Pawła II, które zabezpieczała Policja, otwarcie zjazdu, powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, program artystyczny pt.: „Szukałeś nas … Jesteśmy! ” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gliniku.

  W spotkaniu uczestniczyli: J.E. Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba, Senator RP Pan Zdzisław Pupa, Pani Jolanta Sawicka I Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacka Kurator Oświaty, Pan Rafał Czupryk Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin przy Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Rafał Bokota Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Ksiądz Kan. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopole Skrzyńskie, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Sławomir Górski Przewodniczący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz  z Radnymi z miejscowości Glinik, Pan Paweł Ciszczoń Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego, Pani Nina Kitlińska Prezes Stowarzyszenia Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Pani Wioletta Sarna Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku   - organizator zjazdu.

  Dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz całe Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gliniku, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie.

  Bardzo dziękuje Pani Dyrektor, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II  w Gliniku za zaproszenie.

  Niech ten piękny Zjazd Szkół napawa Was dumą i radością z dobrze wypełnianego obowiązku, tak pedagogicznego jak i uczniowskiego.

  Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II jest wspaniałą wizytówką oświatową naszej Małej Ojczyzny.

  Całej społeczności skupionej wokół Szkoły życzę wielu sukcesów i jak najlepszych efektów dalszej pracy.

  Dzieciom zaś radości, uśmiechu i optymizmu każdego dnia.

   

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

        Marek Tęczar