Wydarzenia


Wtorek 6 marca 2018

W dniu 6 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce uroczystość Złotych Godów Małżeńskich obchodzona przez pary z terenu naszej gminy, które przeżyły razem 50 lat w związku małżeńskim. Parom towarzyszyły najbliższe rodziny i znajomi.


Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy w środku, której z  jednej strony widnieje napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej dwie srebrzyste róże.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznając Dostojnym Jubilatom medale, przekazał również życzenia i gratulacje.

Dekoracji medalami dokonał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką w życiu społeczności i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Pogratulował Jubilatom, życząc długich lat życia i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Z tej okazji wręczył małżonkom okoliczne dyplomy i symboliczne upominki. Do gratulacji dołączyła Pani Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Danuta Szostak Kierownik USC.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali: 

 • Krystyna i Edward Cynarscy, 
 • Maria i Edward Górowie,
 • Maria i Mieczysław Koziołowie, 
 • Maria i Tadeusz Krajewscy, 
 • Anna i Bolesław Królowie, 
 • Elżbieta i Eugeniusz Lepakowie, 
 • Anna i Mieczysław Misiurowie, 
 • Maria i Izydor Muchowie, 
 • Michalina i Stanisław Olechowie, 
 • Maria i Jan Srokowie,
 • Zofia i Czesław Srokowie, 
 • Genowefa i Edmund Staroniowie,
 • Maria i Mieczysław Subczakowie, 
 • Helena i Jan Szarowie, 
 • Stanisława i Józef Święchowie, 
 • Maria i Stanisław Wojnarowscy, 
 • Krystyna i Stanisław Wójtowiczowie, 
 • Ewa i Piotr Zabiegły, 
 • Anna i Tadeusz Zapałowie.

Niepowtarzalną atmosferę umilił program artystyczny i spektakl pt.: „I ja tam byłem – wesele” zaprezentowany przez grupę biesiadno-teatralną „VICTORIA” z Broniszowa, scenariusz, reżyseria i kostiumy Pani Sławomira Marciniec. Akompaniatorem był Pan Grzegorz Piękoś.

Tradycją stało się, że za zdrowie jubilatów wzniesiono lampkę szampana i odśpiewano „sto lat”. Gratulujemy wszystkim jubilatom, życząc doczekania kolejnych jubileuszy.

{# #}