Inwestycje


    Piątek 7 sierpnia 2020

    Likwidacja barier architektonicznych w budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

    Gmina Wielopole Skrzyńskie realizauje inwestycje pod nazwą:

    "Likwidacja barier architektoniczncyh w budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"