Inwestycje


    Poniedziałek 5 grudnia 2022

    Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

    Zakończono realizację zadania pn. : " Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim "