Inwestycje


    Środa 3 listopada 2021

    Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie

    Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji I Etapu zadania dotyczącego poprawy jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie. w ramach etapu przewidziano rozbudowę szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną.