Konsultacje społeczne


    Środa 29 grudnia 2021

    Uchwała Rady Gminy na temat przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Wielopole Skrzyńskie