Ogłoszenia


  Środa 27 maja 2020

  30 lat samorządu terytorialnego

  Szanowni Państwo,

  Samorządowcy Gminy Wielopole Skrzyńskie!

  W dniu dzisiejszym, 27 maja 2020 r. obchodzimy – „Dzień Samorządu Terytorialnego” oraz 30. rocznicę ustanowienia demokratycznego samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji proszę wszystkich samorządowców o przyjęcie serdecznych gratulacji, jak również wyrazów uznania i wdzięczności za Państwa zaangażowanie oraz świadome i aktywne uczestnictwo w budowaniu wspólnoty samorządowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie.


  Pragnę skierować te słowa zarówno do obecnych jak i pełniących kadencję w poprzednich latach działaczy samorządowych: Państwa Wójtów i ich Zastępców oraz Radnych i Przewodniczących Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, jak i do Mieszkańców naszej gminy aktywnie włączających się w działania samorządu. Dziękuję za ogromny wkład włożony w dynamiczny rozwój naszej gminy. Chciałbym podziękować również za rzetelnie wykonywaną pracę wszystkim pracownikom samorządowym.
  30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców, to wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory do samorządów w powojennej historii naszego kraju, które zmieniły Polskę. Były więc nie tylko ważnym wydarzeniem w historii polskich samorządów, ale też kluczowym z perspektywy demokratycznej transformacji po roku 1989 i upadku komunizmu. Od tego czasu, wspólnie z mieszkańcami naszej małej ojczyzny, aktywnie rozwijamy nasze miejscowości. Tworzymy społeczeństwo obywatelskie, na co dzień pracujemy z organizacjami pozarządowymi, razem z obywatelami rozwijamy systemy współpracy i współzarządzania.  
  Jestem przekonany, że to przede wszystkim dzięki Samorządowcom Gminy Wielopole Skrzyńskie – za sprawą Państwa gotowości do dialogu i zgodnego działania dla wspólnego dobra, jak również dzięki codziennej ciężkiej pracy, inicjatywie i przedsiębiorczości, nasza gmina aktywnie się rozwija, przyciąga nowych mieszkańców, sprzyja realizacji życiowych planów i marzeń.
  Raz jeszcze dziękuję Wszystkim Państwu za dotychczasową pracę i wspólny wysiłek dla naszej gminy. Życzę, by przyszłość owocowała dalszymi sukcesami.
   
  Z poważaniem
  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
  Marek Tęczar