Ogłoszenia


  Poniedziałek 9 października 2023

  8,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała łącznie 8,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja Ósma na realizację dwóch inwestycji, których zakres dotyczy poprawy infrastruktury drogowej na obszarze gminy oraz poprawy estetyki i funkcjonalności budynku użyteczności publicznej.


  Środki zostaną przeznaczone na:

  1. „Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg” - w ramach zadania planowana jest przebudowa ok. 7,92 km dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Przewidywana wartość inwestycji: 6 842 105,00 zł

  Kwota przyznanego dofinansowania: 6 500 000,00 zł

  2. „Rozbudowę UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu” - w ramach zadania zaplanowano realizację III etapu inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP w Wielopolu Skrzyńskim. Planuje się m.in. ocieplenie budynku remizy, wykonanie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, posadzek, tynków, niezbędnych instalacji oraz zakupu wyposażenia.
  Dodatkowo cały budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez remont sanitariatów, zastosowanie odpowiednich drzwi, okładzin ciągów komunikacyjnych oraz klimatyzację. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu przy budynku remizy m.in. w formie parkingu, ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu.

  Przewidywana wartość inwestycji: 2 352 941,00 zł

  Kwota przyznanego dofinansowania: 2 000 000,00 zł

  Wymienione wyżej inwestycje przewidziane są do realizacji w 2024 roku.

  Pełną listę wniosków, na które przyznano dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po kliknięciu w niniejszy link https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-viii-naboru

   

  Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do otrzymania dofinansowania na realizację tych inwestycji- Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.