Ogłoszenia


  Czwartek 11 maja 2023

  Apel Wójta Gminy dotyczący niszczenia nasadzeń na rynku w Wielopolu Skrzyńskim

  W  ostatnim czasie na wielopolskim rynku  zaobserwowano, że na rabatach  kwiatowych znikają rośliny. W wielu miejscach pozostały po nich jedynie puste miejsca w ziemi, co nie wpływa pozytywnie na estetykę przestrzeni publicznej. Wskazuje to, że rośliny zostały po prostu skradzione czy też celowo zniszczone. To działanie, którego nie można tolerować.


  Rośliny zniknęły z klombów obok zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana, a także z rabaty znajdującej się naprzeciw Dworca Autobusowego i przy parkingu obok kościoła parafialnego.

  Nasz samorząd podejmuje działania, aby rozszerzyć obszar monitorowania rynku, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy  bezpieczeństwa, ale również porządku publicznego i ochrony mienia.

  W związku z powyższym apeluję  z prośbą, aby nie niszczyć nasadzeń, szanować ciężką pracę  osób, które dokładają wszelkich starań, aby nasze otoczenie było czyste i estetyczne. Proszę również mieszkańców, aby zwrócili uwagę tym, którzy  niszczą rabaty. Do tych, którzy zabrali rośliny apeluję, by wróciły na swoje miejsce. To przejaw nie tylko kradzieży naszego wspólnego mienia, ale także przejaw braku szacunku do pracy zaangażowanych w utrzymanie porządku osób.