Ogłoszenia


  Poniedziałek 21 czerwca 2021

  APEL WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

  W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców naszej gminy, dotyczącymi spalania śmieci, apeluję o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu a szczególnie zaniechanie  spalania folii po sianokiszonkach zarówno w kotłowniach  jak i na powierzchni ziemi.
  Jeśli spalasz śmieci w piecach, czy też na wolnym powietrzu, to świadomie niszczysz swoje zdrowie, niszczysz też zdrowie swoich bliskich i sąsiadów, zatruwasz środowisko, w którym żyjesz. 
  Pamiętaj, że powstające przy spalaniu niektórych tworzyw sztucznych (np. folii), gazy mają właściwości toksyczne i zawierają silne związki rakotwórcze.

   


  Mieszkaniec spalający śmieci wystawia sobie świadectwo braku rozsądku i poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  Wymienione działania są prawnie zakazane i zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, zagrożone karą grzywny
  nawet do 5 tysięcy złotych.

  Pragnę poinformować wszystkich rolników, że Gmina Wielopole Skrzyńskie w bieżącym roku będzie odbierała folię po sianokiszonkach, a na dofinansowanie kosztów odbioru i utylizacji
  zostanie złożony wniosek do NFOŚ w Warszawie.

  W związku z powyższym, rolnicy, którzy mają do odbioru folię po sianokiszonkach, siatkę i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, proszeni są o pakowanie, każdy rodzaj odpadu osobno w bele i rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.
  Odpady te winny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości błota, wody, itp.

  O terminie i miejscu odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.