Ogłoszenia


    Poniedziałek 2 marca 2020

    Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej

    23 marca 2020 r. (poniedziałek) w Wielopolu Skrzyńskim, w Remizie OSP będzie wykonywana bezpłatna mammografia w technologi cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.