Ogłoszenia


  Środa 3 kwietnia 2024

  Budowa chodnika w miejscowości Glinik

  Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Podkarpackiego współpracuje z Gminami w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych m.in. poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich.


  Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 12 marca 2024 roku zadecydował o dofinansowaniu zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Glinik udzielając dotacji w kwocie 200 tys zł.

  Dzięki tej inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników drogi w szczególności pieszych. Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem naszego samorządu.

  Wartość inwestycji - 400 000,00 zł

  Dofinansowanie -  200 000,00 zł – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

  Wkład Własny – 200 000,00 zł - Gmina Wielopole Skrzyńskie

  Link do wyników:

  https://drive.google.com/file/d/1W2yjVlE9F2-abntxOSEsSw_OBTxu1H6h/view?usp=sharing