Inwestycje


  Wtorek 6 czerwca 2023

  BUDOWA PARKINGU W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM KOŁO KOŚCIOŁA - Etap II

  Zakończono pracę polegające na rozbudowie parkingu w m. Wielopole Skrzyńskie w miejscu starej oczyszczalni ścieków. Przedmiotem prac na tym etapie było wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją pionową studzienek.


  Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych na działce o nr. ewid. 1936/1 zlokalizowanej przy kościele w Wielopolu Skrzyńskim w ramach zadania pn: ”Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 1936/1 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - Etap II” .

  Zakresem prac budowlanych objętę zostały prace polegające m. in. na:

  - wykonaniu nawierzchni asfaltowej AC11 o grubości 6 cm

  - poziomowanie istniejących studzienek 

  - napraw ubytków w nawierzchni asfaltowej na starej części parkingu