Inwestycje


    Wtorek 6 czerwca 2023

    BUDOWA PARKINGU W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM KOŁO KOŚCIOŁA - Etap II

    Zakończono pracę polegające na rozbudowie parkingu w m. Wielopole Skrzyńskie w miejscu starej oczyszczalni ścieków. Przedmiotem prac na tym etapie było wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją pionową studzienek.