Ogłoszenia


    Piątek 13 maja 2022

    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

    W związku z powstałą w ubiegłym roku Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), informujemy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania przez właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami do dnia 30 czerwca 2022 roku.