Ogłoszenia


  Piątek 28 stycznia 2022

  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

  Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
  Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w pok. nr 17 lub 10
  wniosek dostępny pod adresem:
  www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow).