Ogłoszenia


  Poniedziałek 10 stycznia 2022

  Dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy  to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. 

  Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 r.

  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie mogą  składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.


  Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

  Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

  Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

  Informacje dotyczące procedury przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać klikając w link poniżej, który odwołuje do strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 

  https://gops.wielopole-skrz.pl/n,dodatek-oslonowy 

  Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.