Ogłoszenia


  Piątek 21 lipca 2023

  Dofinansowania na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach.

  Ogłoszone zostały wyniki Programu Sportowa Polska edycja 2023. Nasz samorząd wnioskował o przyznanie dofinansowania  na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach. W ramach przyznanego dofinansowania gmina uzyskała dotację w wysokości 1 781 300,00 zł, która zostanie przeznaczone na realizację następujących inwestycji:


  1. Budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku - planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 23 x 44 m i nawierzchni z trawy naturalnej oraz oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. W obrębie boiska powstanie również dwa boiska do siatkówki ułożone prostopadle do pola gry w mini piłkę nożną jako rozkładane mobilne zestawy. Zakres planowanych prac przy boisku obejmuje również montaż urządzeń sportowych, ławki rezerwowe, monitoring obiektu, wykonanie utwardzonych ciągów pieszych.

  2. Budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie planuje się budowę boiska sportowego o wymiarach 34 m x 52,5 m o nawierzchni trawiastej wraz z konieczną infrastrukturą sportową tj. bramki, piłko-chwyty, drenaż, dojście z kostki betonowej, trybuna, oświetlenie obiektu.

  3. Budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 24,00 m z nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem m.in: piłko-chwyty, siłownia zewnętrzna, ławki rezerwowych, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia oraz skocznia do skoku w dal. Zakres planowanych prac obejmuje również budowę oświetlenia obiektu, montaż monitoringu oraz zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie dojścia do boiska.

  Szacowany koszt budowy wszystkich trzech boisk wraz z nadzorem  inwestorskim wynosi: 2 554 513,00 zł.

  Przyznane dofinansowanie: 1 781 300,00 zł.

  Realizacja zadania planowana jest na lata 2024 i 2025.

  Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania dokumentacji aplikacyjnej i otrzymania dofinansowania. Dziękuję za zrozumienie naszych potrzeb pracownikom Ministerstwa Sportu i Turystyki na czele z Panem Ministrem Jackiem Osuchem. To inwestycja wyczekiwana przez Mieszkańców, w szczególności uczniów Szkół Podstawowych w Broniszowie, Brzezinach i Gliniku, od trzech lat staraliśmy się o dofinansowanie tego zadania, a przyznane środki pozwolą je zrealizować w pełnym zakresie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  W załączeniu również pełna lista podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie w wersji pdf.