Ogłoszenia


    Piątek 18 czerwca 2021

    Dofinansowanie dla Gminy Wielopole Skrzyńskie


    Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał środki finansowe na realizację zadania pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim" w ramach działań z zakresu poprawy jakości powietrza.

    Kwota przynanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 61 500,00 zł. Dzięki realizacji projektu do końca października 2021 r. na dachu Urzędu Gminy zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW. Dzięki budowie instalacji zmniejszy się zapotrzebowanie obiektu Urzędu Gminy na energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny, co wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ponadto, zmniejszą się wydatki budżetu gminy związane z zakupem energii elektrycznej. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego w celu wyłonięcia wykonawcy zadania.