Ogłoszenia


  Wtorek 26 września 2023

  Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Broniszów Dół Lasek

  Ogłoszono wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

  Gminie Wielopole Skrzyńskie przyznano dofinansowanie w wysokości  300 680,08 zł na realizację zadania: „Przebudowę drogi gminnej Broniszów Dół Lasek poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego”.


  W ramach zadania zaplanowano:

  1. Budowę przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa wraz z zestawem doświetlającym z optyką asymetryczną o zasilaniu autonomicznym – hybrydowym solarno – wiatrowym.

  2. Budowę peronu przystankowego z wraz z dojściem do peronu.

  3. Budowę 120 m chodnika dla pieszych, w którego obrębie projektuje się peron przy zatoce przystankowej oraz strefy oczekiwania przy projektowanym przejściu dla pieszych.

  4. Budowę linii oświetleniowej na całej długości przebudowywanej drogi.

  Wartość inwestycji: 375 850,11 zł.

  Przyznane dofinansowanie: 300 680,08 zł.

  Przedmiotowa droga przebiega przez centrum miejscowości Broniszów i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie. Realizacja inwestycji z pewnością  wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  Pełną listę wniosków, na które przyznano dofinansowanie  znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po kliknięciu w niniejszy link https://www.gov.pl/web/premier/1-mld-z-rfrd-na-bezpieczne-drogi?fbclid=IwAR13pzdHr4QgHeJiMb0FkCtORBD38HCpibr5GhraaYPpR8DQbUyYTz8GJnE