Ogłoszenia


  Wtorek 26 września 2023

  Dofinansowanie na remont zabytkowego budynku dawnej szkoły podstawowej w Brzezinach

  Ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  Gminie Wielopole Skrzyńskie przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 440 000,00 zł, które zostanie przeznaczone na I etap remontu zabytkowego budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Brzezinach.


  Murowany, dwukondygnacyjny budynek dawnej szkoły w Brzezinach z uwagi na zły stan techniczny nie jest wykorzystywany. Planowane zadanie będzie sprzyjać przywróceniu szkole dawnych funkcji kulturalno - oświatowych.

  Za pozyskane środki finansowe zaplanowano m.in. wykonanie osuszenia budynku, izolacji pionowej i poziomej murów ścian parteru, izolację posadzki i jej odtworzenie, renowację tynków - są to najpilniejsze prace, dzięki którym usunięte zostanie zawilgocenie obiektu.

  Koszt całkowity zadania: 448 979,00 zł.

  Przyznane dofinansowanie: 440 000,00 zł.

  Inwestycja planowana do realizacji w 2024 roku.

  Pełną listę wniosków, na które przyznano dofinansowanie  znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po kliknięciu w niniejszy link https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-edycja-2-zabytki

  Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do otrzymania dofinansowania - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.