Ogłoszenia


  Czwartek 20 lipca 2023

  Dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”

  Szanowni Państwo, z radością informuję, że złożone przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w I kwartale 2023 roku wnioski o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” - decyzją pełnomocników PFRON Oddział Podkarpacki zostały rozpatrzone pozytywnie.


  PFRON  przyznał  dofinansowanie w łącznej wysokości 641 248,90 zł, które nasz samorząd przeznaczy na realizację następujących zadań:

  a) Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Marii  Kantora w Wielopolu Skrzyńskim – sanitariaty etap I

  Zadanie będzie obejmowało przebudowę pionu łazienek dla dziewcząt na parterze I i II piętrze (etap I) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń  technicznych na I i II piętrze budynku na sanitariaty dla nauczycieli. Szacowana wartość zadania  238 634 zł, w tym środki PFRON 131 248,90 zł.

  b) Remont  ogrodzenia i podjazdu oraz zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

  W ramach zadania zaplanowano zakup nowych profesjonalnych mebli i sprzętu kuchennego w tym urządzeń do uzdatniania wody dla potrzeb WTZ. Ponadto zaplanowano modernizację ogrodzenia, bramy i furtki oraz podjazdu,  a także montaż wentylacji mechanicznej w trzech pomieszczeniach pracowni oraz zakup wyposażenia sceny do pracowni artystyczno – muzycznej.

  Planowana wartość inwestycji 230 020 zł, w tym środki  PFRON w wysokości 180 000 zł.

  c) Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

  Zaplanowano zakup autobusu o liczbie miejsc 19 + 1 miejsce dla kierowcy, w tym 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

   Szacowana wartość zadania to 426 695 zł, w tym  środki  PFRON 330 000. zł.

   

  W imieniu samorządu Gminy i Mieszkańców, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  pozyskania przedmiotowego dofinansowania - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.