Ogłoszenia


  Piątek 21 lipca 2023

  Dotacja dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2023 rok na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

  Ogłoszono wyniki naboru wniosków na  2023 rok na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dotację w wysokości 87 897,79 zł, którą przeznaczy na przedsięwzięcia z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Po podpisaniu umowy  o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłosi przetarg na wyłonienie  wykonawcy zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku bieżącym. 

  W imieniu samorządu Gminy bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  pozyskania przedmiotowego dofinansowania - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  W załączeniu pełna lista beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie w wersji pdf.