Ogłoszenia


  Piątek 25 września 2020

  Dotacja dla OSP Broniszów i OSP Brzeziny

  Jednostki OSP Broniszów i OSP Brzeziny otrzymały dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2)  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.  


  Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 11.250,00 zł na uzupełnienie wyposażenia bojowego jednostki w 6 kompletów ubrań specjalnych, 3 pary butów specjalnych i 6 par rękawic specjalnych oraz narzędzie ratownicze.

  Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach otrzymała dofinansowanie w kwocie 14.715,00 zł na doposażenie jednostki w rozdzielacz kulowy, narzędzie ratownicze, piłę tarczową do stali i betonu oraz wentylator oddymiający.

  Otrzymane środki bardzo przydadzą się na doposażenie naszych jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz uzupełnienie wyposażenia bojowego, celem zwiększenia potencjału technicznego jednostek.

  Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uzyskania dofinansowania dla jednostek OSP Broniszów i OSP Brzeziny. Szczególne podziękowania kieruję do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na ręce Pana Prezesa Adama Skiby. Dziękuję również wszystkim, którzy wspierali nasze działania w celu uzyskania dofinansowania dla ww. jednostek. Pragnę tutaj wymienić przynajmniej kilka nazwisk: Pan Senator Zdzisław Pupa, Pan Poseł Kazimierz Moskal, Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec, Pan Poseł Fryderyk Kapinos i inne osoby, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska, ale bardzo im dziękuję za wsparcie.

  Pragnę przypomnieć, że jednostka OSP Brzeziny należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i uczestniczyła w wielu akcjach na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Województwa Podkarpackiego i Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyła także w działaniach ratowniczych i zabezpieczających mienie mieszkańców Podkarpacia podczas tegorocznych powodzi i podtopień, za co w imieniu własnym i Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie bardzo dziękuję.

  Ze strażackim pozdrowieniem

  Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie