Ogłoszenia


  Piątek 18 grudnia 2020

  Gmina Wielopole Skrzyńskie nagrodzona w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia

   

  W rankingu 160 gmin z woj. podkarpackiego pn. „Złota Setka Gmin Podkarpacia”  Gmina Wielopole Skrzyńskie zdobyła zaszczytny tytuł „Gmina Inwestor Roku”. Ranking ten jest ważnym podsumowaniem osiągnięć samorządów województwa podkarpackiego. Jest to ocena przedsiębiorczości, zaradności i szeroko rozumianej aktywności samorządów. W rankingu brane pod uwagę były dane za 2019 rok.

   


  Oprócz zwycięstwa w kategorii „Gmina Inwestor Roku” nasza gmina została wyróżniona również w Złotej Dziesiątce w kategorii „Skuteczny beneficjent środków unijnych” obok takich samorządów jak Rzeszów, Krosno, Dębica – gmina wiejska oraz Głogów Małopolski.

  Natomiast w głównym Rankingu gmin wiejskich Gmina Wielopole Skrzyńskie uplasowała się na wysokim 16 miejscu. Przy ocenie pod uwagę brane były takie wskaźniki jak:

  - dochody ogółem,

  - dochody własne na 1 mieszkańca,

  - wydatki ogółem,

  - wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca,

  - udział dochodów własnych w dochodach ogółem,

  - udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

  - udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem,

  - udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców,

  - liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców oraz

  - saldo: dochody ogółem na 1 mieszkańca – wydatki ogółem na 1 mieszkańca.

   

  Poniżej prezentujemy publikację na łamach gazety Nowiny na temat Złotej Setki Gmin Podkarpacia.