Ogłoszenia


  Piątek 30 grudnia 2022

  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała 3 mln złotych dofinansowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  Złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, w maju 2022 r., wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” został wysoko oceniony (wniosek zajął 9 miejsce na 81 złożonych wniosków)  oraz znalazł się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  W ramach realizacji projektu planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 9,765 km w miejscowości Broniszów (górna część Broniszowa nieobjęta dotychczas siecią wodociągową) - Dzięki czemu zaopatrzone zostanie w wodę ok. 66 gospodarstw domowych.

  Projekt zakłada również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,122 km w miejscowości Wielopole Skrzyńskie (przysiółek Sośnice) – dzięki temu do sieci kanalizacji zostanie podłączone 22 gospodarstwa domowe.

  Zakończenie zadania planowane jest na 2025 rok.

  Planowany całkowity koszt projektu wynosi: 4 442 254,17 zł                                                    

  Pozyskane dofinansowanie: 3 000 000,00 zł                                      

   

  Link do informacji o wynikach naboru:

  https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/283-uroczyste-podpisanie-umow-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa

   

  Lista operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na zdjęciu oraz w załączniku poniżej: