Ogłoszenia


  Środa 26 października 2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przystępuje do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
  Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach
  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Asystent osobisty
  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.