Ogłoszenia


  Wtorek 15 lutego 2022

  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

  Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W wyniku weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa uzyskaliśmy informację, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wniosek na zakup komputerów został pozytywnie zaakceptowany.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzyma 77 500,00 zł na zakup komputerów dla uprawnionych uczniów.  Aktualnie gmina przygotowuje się do procedury podpisania umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po jej podpisaniu zostanie ogłoszony przetarg i przystąpimy do wyłonienia wykonawcy zadania.

  Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu „Granty PPGR",  jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną i zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

  Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19- ReactEU.

  O kolejnych etapach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr