Ogłoszenia


  Wtorek 15 lutego 2022

  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

  Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W wyniku weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa uzyskaliśmy informację, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wniosek na zakup komputerów został pozytywnie zaakceptowany.


  31 dzieci z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzyma komputery na łączną kwotę 77 500,00 zł. Aktualnie gmina przygotowuje się do procedury podpisania umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po jej podpisaniu zostanie ogłoszony przetarg i przystąpimy do wyłonienia wykonawcy zadania.

  Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu „Granty PPGR",  jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną i zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

  Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19- ReactEU.

  O kolejnych etapach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr