Ogłoszenia


    Piątek 1 grudnia 2023

    Harcerska Gwiazdka z Nieba im. Genowefy Zygmunt


    Pracownicy Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyłączyli się do zbiórki darów na rzecz osób potrzebujących w ramach X edycji „Harcerska Gwiazdka z Nieba  im. Genowefy Zygmunt”.                      

    W ramach akcji z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej zakupiono żywność.Produkty zostaną przekazane na ręce Pani Wioletty Czemarnik - koordynatora akcji, a następnie trafią do osób potrzebujących, którymi są osoby starsze, często chore  i niepełnosprawne.

    Organizatorem akcji jest Związek Drużyn ZHP Ropczyce oraz Stowarzyszenie „Równać Szanse”. Wszystkim tym, którzy włączyli się, by pomóc, bardzo serdecznie dziękujemy!!!