Ogłoszenia


    Środa 7 listopada 2018

    II przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie

    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza II przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie
    wymienionych w wykazie z dnia 9.03.2018r. nr RR.6840.1.2018.GM